Készítmények a kártevők elleni védekezéshez


A kártevők elleni védekezés A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása az es évek végén, az as évek elején a gyümölcsösökben az akkor súlyos károkat okozó ízeltlábú fajok elleni védekezést megoldotta. Az addig jelentős kártevőként számon tartott rovarok, mint pl.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Ennek ellenére a kártevők elleni kémiai védekezés kényszere fokozódott, ugyanis ezekben az agrobiotópokban olyan ízeltlábú fajok szaporodtak el káros mértékben, amelyek túlnyomó többsége előzőleg a gyümölcsösökben csak kis egyedszámban, szórványosan vagy egyáltalán nem fordult elő.

A kérdéssel foglalkozó nagyszámú közlemény szerzőinek többsége szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a gyümölcsösökben a kártevők parazitoidjainak, ragadozóinak egyedszáma minimálisra csökkent vagy elpusztult.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Hazai vizsgálatok is igazolják, hogy több növényevő ízeltlábú faj populációdinamikáját oly mértékben befolyásolják az agrobiotópban termesztett növények tulajdonságai valamint az alkalmazott agrotechnika közvetett hatásai, hogy azok a kémiai védekezés szükségességét és jellegét is módosíthatják.

Takácsatkákkal valamint a körtelevélbolhákkal végzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy az ún. E tényezők együttes hatásaként az ültetvényekben olyan ízeltlábú növényevő fajok populációi szaporodtak el káros mértékben, amelyek a termesztett növény fokozott mérvű tápanyag-ellátottságából adódó közvetett vagy közvetlen hatásokat képesek hasznosítani; az alkalmazott inszekticidekkel és akaricidekkel szemben rövid idő alatt ellenállóvá válnak; tojásprodukciójuk magas; évente több nemzedékük fejlődik ki.

Mindebből következik, hogy egyes ízeltlábú fajok káros mérvű elszaporodása nemcsak természetes ellenségeik hiányára vezethető vissza, hanem abban nagy szerepe van a termesztett növény tulajdonságainak, az alkalmazott agrotechnika különböző jellegű hatásainak, a rovar- vagy atkafaj szaporodóképességének.

Ebből adódóan a peszticidek túlzott mértékű felhasználását csak több tényező együttes hatását érvényesítve, az integrált növényvédelem alkalmazásával lehet csökkenteni. Az integrált növényvédelem kialakításakor a kártevők elleni védekezésben a kémiai, a biológiai és az agrotechnikai védekezési módszerek együttes, harmonikus alkalmazására kell törekedni. Kellő körültekintéssel, az ökológiai alapok ismeretében ezek kedvező hatásainak együttes érvényesülése biztosítható. A kémiai, biológiai és agrotechnikai tényezők mindenkori aránya több tényezőtől — pl.

 • Csonthéjasok védelme - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
 • Integrált gyümölcstermesztés | Digitális Tankönyvtár
 • Vkontakte A héjasok ökológiai termesztésében valamennyi termesztéstechnológiai elem fontos szerepet játszik a növényvédelemben.
 • Biológiai védekezés a
 • A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint null A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint
 • A hpv vírus befolyásolja a terhességet
 • Biológiai védekezés a kiskertben Növényi kártevőink kedvenc területei a kistermelők zöldséges- gyümölcsös kertjei, ahol sok kellemetlen pillanatot, bosszúságot tudnak okozni.

A kémiai védekezéssel szemben támasztott követelmények. A kártevők természetes ellenségeiről, azok populációszabályozó tevékenységéről az elmúlt évtizedekben összegyűlt hatalmas, szinte alig áttekinthető ismeretanyag hasznosítására a széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén alig van lehetőség.

Több kártevő természetes ellenségeinek, parazitoidjainak fenológiáját, populációdinamikáját ismertük meg. Nagyszámú adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan is, hogy a természetes ellenségek közül melyek a gyakoriak, mikor, milyen körülmények között, mennyire hatékonyan képesek a kártevők szaporodását szabályozni.

A kártevők és parazitoidjaik repülési idejének ismeretében jól meghatározható az az időpont, amikor a parazitoidok kímélése mellett a kártevők ellen eredményesen lehet védekezni.

Hírek, cikkek

Jó példa erre, amikor pontos megfigyelések alapján úgy időzítették a permetezést, hogy az aknázómolyok ellen védelmet nyújtson, ugyanakkor azok parazitoidjait megkímélje Balázs, Ennek gyakorlati kivitelezése az esetek többségében azért ütközik akadályba, mert igen idő- és munkaigényes megfigyeléseket igényel, valamint mert az egy vagy két kártevőre és azok parazitoidjaira vonatkozóan megállapított időpontban széles hatásspektrumú inszekticiddel végrehajtott permetezés óhatatlanul más fitofágok természetes ellenségeit is elpusztítja.

A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén a gyümölcsfajták kártevőkkel szembeni ellenálló képességének vagy fogékonyságának hatása fedve marad, jobb esetben is csak másodlagos szempont lehet.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

A szelektív inszekticidek ipari méretű előállítása az integrált növényvédelem kialakításának fontos eleme. Ide tartoznak a rovarnövekedés-szabályozó készítmények, a Bacillus thuringiensis-preparátumok, valamint olyan készítmények, mint pl.

Ezek a készítmények csak egyes ízeltlábú fajokra, illetve a fajok szűkebb csoportjára, azok meghatározott fejlődési stádiumában hatnak.

Készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Viszonylag szűk faj- és stádiumspecifikus hatásuk van. A diflubenzuron hatóanyagú Dimilin hatásos az almamoly, az aknázómolyok valamint a körtelevélbolha ellen. A fenoxikarb hatóanyagú Insegar a sodrómolyok, az almamoly és bizonyos mértékben a kaliforniai pajzstetű ellen fejti ki hatását.

A diflubenzuron a tojás- és az első lárvastádiumban lévő egyedek, a fenoxikarb az idősebb, harmadik és negyedik lárvastádium végén hatásos. Esetenként kombináltan használják a széles hatásspektrumú valamint a szelektív hatású inszekticideket, amik olykor rövid távon gazdaságosnak és hatásosnak bizonyulnak, ugyanis így több, nehezen leküzdhető kártevő, pl.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Ezekben az esetekben azonban nem érvényesül a szelektív hatású inszekticidek természetes ellenségeket kímélő hatása, ami hosszú távon a permetezések számának csökkentését tenné lehetővé.

A szelektív hatású inszekticideket faj- és stádiumspecifikus hatásuk miatt tehát csak egyes kártevők meghatározott fejlődési stádiumában lehet célszerűen használni, pontos megfigyelések alapján.

Napjainkban a kártevő lepkék többségének repülési készítmények a kártevők elleni védekezéshez szexferomoncsapdával biztonságosan megállapítható. Condyloma acuminata meghatározása szexferomon-csapdák által fogott hímek száma alapján készítmények a kártevők elleni védekezéshez meghatározható, hogy mikor, mely faj egyedei ellen szükséges védekezni. A szelektív hatású inszekticidekkel a gyümölcsös kártevői ellen biztonságosan védekezni csak úgy lehetséges, ha több különböző típusú készítmény áll rendelkezésre, és azokat a szükségnek megfelelően lehet alkalmazni.

Amennyire nem volt érdemes korábban a gyümölcsösökben a specifikus hatású Bacillus thuringiensis-készítményeket alkalmazni, annyira szükség van erre az integrált növényvédelem keretei között.

Ahol széles hatásspektrumú inszekticidekkel védekeznek, ott nem sok értelme van közülük egy faj egyedei ellen specifikus hatású készítményt is alkalmazni. Ugyanakkor, ahol a kártevők többsége ellen több különböző specifikus hatású készítménnyel védekeznek, és ennek alapján számítanak a gyümölcsösbe betelepülő, ott fennmaradt természetes ellenségek tevékenységére, ott a széles hatásspektrumú inszekticidek már károsítják a parazitoid és ragadozó együtteseket.

Például a szüret előtti időszakban — amikor diflubenzuronnal, fenoxikarbbal az élelmezés-egészségügyi várakozási idő miatt már nem szabad permetezni — az almamoly, az almailonca ellen az ún. BT- Bacillus thuringiensis- preparátumok, mint pl. A tavaszi időszakban a csak levéltetvek ellen hatásos pirimikarb alkalmazása felel meg az integrált növényvédelem követelményeinek.

A szelektív inszekticidek rendszeres alkalmazásának óhatatlan velejárója, hogy a gyümölcsösben korábban károkat okozó rovarok újból megjelennek. Ez többek között azért is jelentős nehézséget okoz, mert ellenük kénytelenek vagyunk készítmények a kártevők elleni védekezéshez hatásspektrumú készítményekkel védekezni. Ebben az esetben az ún. Ezen a téren még kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre. Arra kell törekednünk, hogy a kártevők elszaporodását olyan készítmények igénybevételével oldjuk meg, amelyek a már betelepedett természetes ellenségeket a legkevésbé károsítják, mint pl.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Biológiai módszerek. Alkalmazásuknak a kártevők elleni védekezésben több ezer éves múltja van, a tudományos irodalomban azonban erről először Linné tett említést. Tőle származik az a megállapítás, amely szerint ,amióta az ember megfigyelte, mennyi készítmények a kártevők elleni védekezéshez tesznek a rovarok, sokféle módot eszelt ki irtásukra, de még senki nem gondolt arra, hogy a rovarokat rovarokkal irtsa.

Minden rovarnak megvan a maga oroszlánja, mely üldözi és irtja. A növények megtisztítása céljából ezeket a ragadozó rovarokat kellene megszelídíteni és óvni.

Biológiai védekezési kísérletet első alkalommal ben hajtottak végre.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Azóta igen nagyszámú megfigyelést végeztek a kártevők természetes ellenségeivel kapcsolatban, és ma már alig áttekinthető tömegű adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a ragadozók és parazitoidok miként és milyen mértékben alkalmazhatók a kártevők elleni védekezésben.

A kártevők természetes ellenségei alkalmazásának egyik lehetősége a távoli kontinensről behurcolt kártevők természetes ellenségének vagy ellenségeinek betelepítése. Ennek számos igen jó, de igen sok sikertelen kísérlete ismert.

Készítmények a kártevők elleni védekezéshez - budapest-mellplasztika.hu

A jó példák között érdemes megemlíteni a vértetű Eriosoma lanigerum egyik fontos parazitoidjának, a vértetűfürkésznek Aphelinus mali betelepítését követően szerzett tapasztalatokat.

Az Észak-Amerikából behurcolt vértetű a századfordulón és azt követően kipusztulással fenyegette az európai almaültetvényeket. Akkoriban nem volt olyan kémiai védekezési eljárás, amellyel káros mérvű elszaporodását biztonságosan meg lehetett volna akadályozni. Az egyik jó megoldásnak ígérkezett természetes ellenségének betelepítése. A vértetűfürkészt Észak-Amerikából először Olaszországba, majd onnan ban Magyarországra is betelepítették. Kezdetben a Kertészeti Tanintézet gyümölcsösében szaporították és küldték szét az almatermesztéssel foglalkozó vidékekre.

Rövid időn belül a kártevő hatékony parazitoidjának bizonyult Jeszenszky, Ennek eredményeként a vértetű visszaszorult, kártétele csökkent. Amíg az almamoly ellen arzéntartalmú készítményekkel védekeztek, csak jelentéktelen mértékben fordult elő, számottevő kárt nem okozott.

 1. А ты абсолютно уверен.
 2. Szemölcsök kezelése ricinusolajjal
 3. В частности, чтобы предотвратить критику внутренних неудач его правительства.
 4. Szemölcsökkel borotvált

Amint az almamoly elleni védekezés lehetőségei megváltoztak, és az arzéntartalmú készítmények helyett a hatékonyabb, klórozott szénhidrogének DDT alkalmazása vált általánossá, a vértetű újra káros mértékben elszaporodott. Ugyanis a DDT hatóanyagú inszekticidek a vértetűvel szemben hatástalanok, ugyanakkor a vértetűfürkészt elpusztítják.

Így a vértetű elleni védekezés szükségessége újból előtérbe került Szalay—marzsó és Jenser, A szerves foszforsavészter-készítmények többsége a vértetű ellen is hatékony. Ezek a készítmények azonban a vértetűfürkészt is elpusztítják, így abban az esetben, ha az inszekticidek hatása valamilyen oknál fogva, esetleg termesztéstechnikai hiba miatt nem érvényesül, a vértetű a rendszeres kémiai védelemben részesített gyümölcsösben is káros mértékben elszaporodik.

Vértetűfürkész-egyedek a talajszint alatt élő vértetű-kolóniák egyedeiben is élnek, így a széles hatásspektrumú készítmények rendszeres alkalmazása ellenére is fennmaradhattak a hazai gyümölcsösökben Jenser, Az integrált növényvédelem keretei között használatos rovarnövekedés-szabályozó készítmények diflubenzuron, fenoxikarb stb.

Ennek mértéke természetesen függ a nemes- és alanyfajta fogékonyságától is.

 • Augusztus közepe sodrómolyok Szüretkor a fontosabb, minőséget befolyásoló eseményeket, megfigyeléseket célszerű rögzíteni.
 • Készítmények a kártevők elleni védekezéshez Hogyan védekezzünk a levéltetvek ellen?
 • Kerek féreg emberek
 • Элли, чуть отстранившись, заглянула в глаза матери и глубоко вздохнула.

Parazitoid vagy ragadozó faj tömeges tenyésztése, laboratóriumban vagy erre láb szemölcs okozza szabadföldi területen, és ezek betelepítése a biotópba valamely kártevő elleni védekezés céljából, a biológiai védekezés egy másik lehetősége. A hazai gyümölcsösökben is előforduló tojásfémfürkészek Trichogrammatidae nőstényei tojásaikat a molylepkék tojásaiba helyezik.

Közülük a Trichogramma cacoeciae és a T. Tömeges kibocsátásuktól az alma- a szilva- valamint a sodrómolyok elleni hatékony védelmet reméltek, ami azonban különböző, jelenleg kellően még nem tisztázott okok miatt elmaradt Jermy, A takácsatkák, elsősorban a piros gyümölcsfa-takácsatka Panonychus ulmi Koch ellen is próbálkoztak ragadozóik pl.

A betelepítésre alkalmasnak bizonyult ragadozó atkafajok egyik fontos tulajdonsága, hogy populációik rövid időn belül ellenállóvá válhatnak a különböző inszekticidekkel és akaricidekkel szemben. Ezért a foszforsavészter hatóanyagú készítményekkel rendszeresen permetezett ültetvényekben, akaricidekkel és inszekticidekkel szemben rezisztens takácsatka-populációk elleni védekezésre is megfelelőek.

A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint - Nébih

Magyarországon ez többszöri próbálkozás után is sikertelen maradt. Az őshonos ragadozók és parazitoidok védelme a biológiai védekezés egy további fontos módja, amelynek az integrált növényvédelem keretei között különösen nagy jelentősége van.

A hazai vizsgálatok adatai szerint Magyarországon a gyümölcsösökbe igen nagy számban telepedhetnek be a környezetből az ízeltlábú fajok egyedei, közöttük nagy számban fordulnak elő ragadozók és parazitoidok Mészáros és mtsai, ; Jenser és mtsai,